Warunki Gwarancji w Xiaomi Outlet

Cenimy Twój czas dlatego zachęcamy do skorzystania z działu FAQ  gdzie znajdziesz odpowiedzi na podstawowe pytania odnośnie gwarancji. Szczegółowe informacje poniżej.

 • Wszystkie produkty nabywane w sklepie Xiaomi Outlet objęte są gwarancją (nie dotyczy szkieł hartowanych, silikonów)
 • Za datę rozpoczęcia świadczenia gwarancji uznaje się dzień w którym strony wiążą się umową kupna-sprzedaży tj. dzień nabycia produktu.
 • Okres gwarancyjny wynosi 24 miesiące na telefony komórkowe, 12 miesięcy na akcesoria oraz 6 miesięcy na podzespoly serwisowe; wyświetlacze, baterie, płyty główne.
 • W powyższym okresie podmiot świadczący gwarancję tj. Xiaomi Outlet odpowiada za jej realizację w stopniu wykluczającym usterki mechaniczne wynikające z niewlaściwego użytkowania.
 • Od dostarczenia produktu do Xiaomi Outlet, podmiot zastrzega sobie w okresie 14 dni roboczych rozpatrzyć zasadność reklamowanej usterki oraz w przeciągu kolejnych maksymalnie 14 dni roboczych usterkę.
 • W przypadku niemożności wyeliminowania usterki podmiot zobowiązuje się do wymiany produktu na inny w tej samej cenie a jeśli jest to niemożliwe na zwrot gotówki.
 • W przypadku 3 krotnego wystąpienia tej samej usterki podczas okresu gwarancyjnego podmiot zobowiązuje się do wymiany produktu na nowy. A gdy nie ma takiej możliwości do zwrotu środków.
 • Dokumentem warunkującym świadczenie gwarancyjne jest dokument sprzedaży tj. paragon, faktura. 
 • W przypadku gwarancji realizowanej systemem door2door koszt dostarczenia przesyłki pokrywa kupujący. Przesyłki wysłane za pobraniem nie będa odbierane.
 • W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego gwarancja ulega anulacji a klient może dokonać naprawy pozagwarancyjnej w naszym serwisie.
 • Uszkodzenia mechaniczne obejmują wszelkie powstałe w wyniku upadku telefonu bądź jego zalania a więc wszelkie wgniecenia na obudowie bądź zabarwienie indykatora kontaktu z cieczą znajdującego się na płycie głównej będzie świadczyło o anulowaniu gwarancji.
 • Nabywając produkt akceptują Państwo niniejsze warunki świadczenia gwarancji oraz regulamin sklepu.